Professioneel en betrokken.

Overzicht Over ons

Werkwijze

DBA Finance is transparant in zijn dienstverlening en om die reden werken wij voornamelijk met vaste prijzen zodat u precies weet waar u aan toe bent. Om het voor onze doelgroep nog helderder te maken, hebben wij administratiepakketten samengesteld.

Wij streven ernaar onze relaties een zo compleet mogelijk pakket van diensten aan te bieden, gebaseerd op het principe van one-stop shopping. Dit heeft als voordeel dat u al uw financiële, administratieve en fiscale zaken bij ons onder kunt brengen. En mocht onze brede kennis op een bepaald gebied tekort schieten, dan kunnen wij gebruik maken van ons netwerk van o.a. de Adviesgroep Fiscount, de branchevereniging voor administratie- en belastingadvieskantoren.

Omdat het voor beide partijen prettig is om op voorhand te weten wat een bepaalde dienstverlening zal gaan kosten werken wij over het algemeen met, betaalbare, vaste tarieven. In een eerste oriënterend en vrijblijvend gesprek bepalen wij gezamenlijk de behoefte aan dienstverlening en brengen hiertoe een prijsvoorstel uit. Na overeenstemming leggen wij deze prijsafspraak vast in een overeenkomst waarin duidelijk staat aangegeven welke werkzaamheden onder de vaste prijs zijn begrepen. Hierdoor weet u van tevoren waar u aan toe bent en behoren eventuele irritaties over aanvullende facturatie tot het verleden.
Zoals aangegeven hanteren wij betaalbare tarieven, gebaseerd op de filosofie dat wij langdurige relaties met onze klanten willen aangaan. Binnen deze tarieven maken we onderscheid tussen meer gespecialiseerde (b.v. jaarrekening, fiscale aangifte, salarissen ) en relatief eenvoudige werkzaamheden (vastleggen van administratieve bescheiden).

Voor de verwerking van de salarissen kennen wij ook een vast, gestaffeld tarief per medewerker per salarisperiode. Dit tarief is zo opgebouwd dat het voordeliger wordt wanneer het aantal medewerkers toeneemt.
Daarnaast komen er geen extra kosten bij voor het invoeren en aanpassen van de stamgegevens van (nieuwe) medewerkers, het doen van elektronische aangifte loonheffingen, aanleveren van het jaarwerk aan de belastingdienst en het verzorgen van de jaaropgave voor de medewerkers.