Daling WW-premie in 2009

foto
28 november 2008

Niet alleen gaat de WW-premie voor werknemers volgend jaar naar nul, ook de werkgeverspremie zal dalen. Dat betekent dat werknemers meer nettoloon zullen overhouden en dat de loonkosten van werkgevers zullen dalen. Het kabinet kondigde dit jaar op Pr ... lees verder >>

Minimumloon per 1 januari 2009

foto
27 november 2008

Vanaf 1 januari 2009 gaat het bruto minimumloon met 1,81 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 ... lees verder >>