Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW daalt in 2014

foto
15 oktober 2013

Zowel de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) als de bijdrage ZVW die voor rekening van de werknemer komt, gaat per 2014 omlaag. Dat staat in de kabinetsbegrotingen voor 2014 die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Door de komst van de Wet u ... lees verder >>

Hof stelt fiscus ongelijk in BTW kwestie

foto
10 oktober 2013

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een zaak van een zzp'er die als anesthesieverpleegkundige voor een ziekenhuis werkte, bepaald dat deze is vrijgesteld van het betalen van btw. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde arrest. Bevestiging ... lees verder >>

Voorstel belastingrente naar 8% in vennootschapsbelasting

foto
10 oktober 2013

07-10-2013 12:48 • NOB De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), en wij delen hun mening, heeft met verbijstering kennis genomen van het voornemen van de regering de belastingrente voor de vennootschapsbelasting te stellen op de wettelij ... lees verder >>

Geen compensatie voor DGA voor gevolgen uniform loonbegrip

foto
25 september 2013

Het compenseren van dga's zodat zij in het kader van de invoering van de Wet ULB er niet meer dan 1.5 procent op achteruit gaan, zou een budgettaire last van 3,5 miljard euro betekenen. Dit schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in een brie ... lees verder >>

Vermelden BTW nummer op website

foto
25 september 2013

Op de website van de Belastingdienst is nieuwe informatie gepubliceerd over het vermelden van btw-nummers op de websites van ondernemingen. De fiscus laat weten dat er daarbij sprake is van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vo ... lees verder >>

Stamrecht BV's afgeschaft per 1-1-2014, wat nu?

foto
19 september 2013

Het kabinet heeft aangekondigd de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen per 1 januari 2014. De redactie van FiscaalTotaal bespreekt eerst kort de stamrechtvrijstelling en vervolgens de afschaffing van deze vrijstelling met de ... lees verder >>

Tijdelijke versoepeling inkeerregeling zwartspaarders

foto
04 september 2013

Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen vanaf 2 september 2013 gebruik maken van een tijdelijk versoepelde inkeerregeling. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Dat heeft staatssecreta ... lees verder >>

Banken scherpen acceptatiecriteria bedrijfskredieten verder aan

foto
30 augustus 2013

De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het tweede kwartaal van 2013 verder aangescherpt door banken. Dit betrof vooral de leningen aan het mkb. Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote onder ... lees verder >>